Dugme "Dodaj u kalendar" na vašem jeziku

Prilagođavanje dugmeta "Dodaj u kalendar" tako da odgovara vašem jeziku je vrlo jednostavno sa AddEvent. Vaši događaji se mogu dodati u Apple kalendar, Google kalendar, Outlook, Outlook.com i Yahoo kalendar. Podržani su i mobilni uređaji kao što su Android, iPhone, Samsung i Windows.

U nastavku ćete pronaći prijevode gumba "Dodaj u kalendar".

Dodaj u kalendar 02/21/2023 08:00 AM 02/21/2023 10:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event Location of the event