دکمه "افزودن به تقویم" به زبان خودتان

سفارشی کردن دکمه "افزودن به تقویم" به تناسب زبان خود با AddEvent بسیار آسان است. رویدادهای شما را می توان به Apple Calendar، Google Calendar، Outlook، Outlook.com و Yahoo Calendar اضافه کرد. دستگاه های تلفن همراه مانند Android، iPhone، Samsung و Windows نیز پشتیبانی می شوند. در زیر نمونه ای از دکمه به زبان رومانیایی آمده است.

در زیر ترجمه های دکمه "افزودن به تقویم" را خواهید دید.

اضافه کردن به تقویم 02/21/2023 08:00 AM 02/21/2023 10:00 AM Europe/Paris Summary of the event Description of the event Location of the event