Teams – Kokouksista ja Chateistä kohti yhteistä työtilaa

Tuesday, April 13, 10:30am - 11:30am (EEST)

Teamsin peruskäyttö on jo tuttua

Nyt on aika siirtyä hyödyntämään Teamsiä kokonaisvaltaisemmin
Asiakkaat ja sidosryhmät mukaan
Projektit ja kehitys säännönmukaiseksi tekemiseksi Teamsin sisällä
Yksi yhteinen työtila kaikkien kanssa

Liity tapahtumaan tästä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRiOWQyZjctM2QyOS00ZDg4LWFhNDEtMDEyZWE1Yjk3MTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Add to Calendar 2021/04/13 10:30:00 2021/04/13 11:30:00 Europe/Helsinki Teams – Kokouksista ja Chateistä kohti yhteistä työtilaa Teamsin peruskäyttö on jo tuttua

Nyt on aika siirtyä hyödyntämään Teamsiä kokonaisvaltaisemmin
Asiakkaat ja sidosryhmät mukaan
Projektit ja kehitys säännönmukaiseksi tekemiseksi Teamsin sisällä
Yksi yhteinen työtila kaikkien kanssa

Liity tapahtumaan tästä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRiOWQyZjctM2QyOS00ZDg4LWFhNDEtMDEyZWE1Yjk3MTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRiOWQyZjctM2QyOS00ZDg4LWFhNDEtMDEyZWE1Yjk3MTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d false MM/DD/YYYY 5 OPAQUE afhUtACJuzwUMcvIxmCm84571

Tuesday, April 13, 10:30am - 11:30am (EEST)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRiOWQyZjctM2QyOS00ZDg4LWFhNDEtMDEyZWE1Yjk3MTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

VM IT OY, markkinointi@vmit.fi