Teams - Fasilointi

Tuesday, May 4, 10:30am - 11:30am (EEST)

•Miten toteutetaan työpajoja, koulutuksia ja käyttäjien aktivointia Teamsin yli
•Miten saavutetaan laadukas kokemus, josta voi pyytää saman rahan kuin Live-tapahtumasta

Liity webinaariin tästä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZlMzRhNDUtYWMyZS00Nzk0LTlkMTMtOGExYTRiMDUzM2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Add to Calendar 2021/05/04 10:30:00 2021/05/04 11:30:00 Europe/Helsinki Teams - Fasilointi •Miten toteutetaan työpajoja, koulutuksia ja käyttäjien aktivointia Teamsin yli
•Miten saavutetaan laadukas kokemus, josta voi pyytää saman rahan kuin Live-tapahtumasta

Liity webinaariin tästä linkistä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZlMzRhNDUtYWMyZS00Nzk0LTlkMTMtOGExYTRiMDUzM2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZlMzRhNDUtYWMyZS00Nzk0LTlkMTMtOGExYTRiMDUzM2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d false MM/DD/YYYY 5 OPAQUE afhUtACJuzwUMcvIxmCm84571

Tuesday, May 4, 10:30am - 11:30am (EEST)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZlMzRhNDUtYWMyZS00Nzk0LTlkMTMtOGExYTRiMDUzM2Ji%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ea3678f-90d8-4a01-a083-d9d8f5c41b35%22%2c%22Oid%22%3a%22963aad64-aae2-4332-9af8-b9c41cc22c05%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

VM IT OY, markkinointi@vmit.fi