Kollektivkonferansen 2020 - Digital konferanse - Mennesket i mobiliteten

Thursday, November 19, 10:00am - 2:30pm (CET)

Mennesket i mobiliteten - Kollektivkonferansen 2020 handler om mennesker – fordi mobilitet handler om mennesker. Det handler om hvordan du som menneske kan bevege deg fritt og bærekraftig, og hvordan samfunnet skal legge til rette for det. Hva kan vi gjøre for at tilbudet blir bedre tilpasset den enkeltes behov? Og ikke minst – kan vi bruke koronapandemien til å skape nye og mer bærekraftige reisevaner? Se kollektivkonferansen.no for oppdatert program og informasjon.

Add to Calendar 11/19/2020 10:00AM 11/19/2020 2:30PM Europe/Oslo Kollektivkonferansen 2020 - Digital konferanse - Mennesket i mobiliteten Mennesket i mobiliteten - Kollektivkonferansen 2020 handler om mennesker – fordi mobilitet handler om mennesker. Det handler om hvordan du som menneske kan bevege deg fritt og bærekraftig, og hvordan samfunnet skal legge til rette for det. Hva kan vi gjøre for at tilbudet blir bedre tilpasset den enkeltes behov? Og ikke minst – kan vi bruke koronapandemien til å skape nye og mer bærekraftige reisevaner? Se kollektivkonferansen.no for oppdatert program og informasjon. Digitalt event false MM/DD/YYYY 60 OPAQUE awfxKdcIBzvRqtIkimCM95832

Thursday, November 19, 10:00am - 2:30pm (CET)

Digitalt event

Kollektivtrafikkforeningen