הכנס הישראלי-חברתי 01.05.2018

Tuesday, May 1, 05:00pm - 09:00pm

אומרים שיהיה פה שמח
הכנס הישראלי-חברתי
מרכז דוהל, שכונת התקווה, תל אביב

Add to Calendar 5/1/2018 5:00PM 5/1/2018 9:00PM Zone/None הכנס הישראלי-חברתי 01.05.2018 אומרים שיהיה פה שמח
הכנס הישראלי-חברתי
מרכז דוהל, שכונת התקווה, תל אביב
false MM/DD/YYYY 0 aWlufVQLYzinvTIkUmSn40796

Tuesday, May 1, 05:00pm - 09:00pm