تقویم فارسی رویدادهای کنفرانس ICCI

تقویم رویدادهای روز نخست کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، لاهه، هلند. برگزار شده از سوی دانشگاه ایران آکادمیا، در همکاری با انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی ISS، لاهه، هلند.

لطفا بخوانید! به نظر می‌رسد پیشتر در این تقویم مشترک شده‌اید. به هر حال مشکلی نیست. این پیام جهت اطلاع شماست.

هشدار
Add to Calendar

When you subscribe to this calendar, all of the events in the calendar will appear on your own calendar. When the calendar owner creates new events, they'll automatically appear on your calendar. It's like magic.

lightbulb_outline